Chihuahua

Arewá Raye'Nare

Conquista: Polaris

Cadena: Emerald

Escuadrón: Mohinora

Juvenil: Najá Ri’Marí

Parroquia: San Felipe Apostol

Azzhakrutt

Conquista: Sheratan

Cadena: Nasseri

Escuadrón: Yahoska

Juvenil: Bité Nirata

Parroquia: Espirítu Santo

Kerygma

Conquista: Sabik

Cadena: Manyara

Escuadrón: Kjolen

Juvenil: Ka’ré Ra’íchari

Parroquia: San Antonio de Padua

Jerut

Conquista: Asterión

Cadena: Anayet

Escuadrón: P. Falakro

Parroquia: Inmaculado Corazón de María

Iwigá Raye'Nare

Conquista: Shaulah

Cadena: Saiko

Escuadrón: Sion

Juvenil: Sura Onoruame

Parroquia: Nuestra Señora del Refugio

Emaús

Conquista: Dubhé

Cadena: Kyoga

Escuadrón: Klonday

Juvenil: Nakúrome Suriachí

Parroquia: Asunción de María

Yerik

Conquista: Acrux

Cadena: Khindsi

Escuadrón: Fujiyama

Parroquia: Divina Providencia

P. Kabil

Cadena: P. Barkley

Escuadrón: P. Coyotes

Parroquia